Milieubeleid


Ingevolge ons milieubeleid leggen wij ons het volgende op:

Brother Sewing Machines Europe GmbH is een dochtermaatschappij van Brother Industries Ltd., Nagoya/Japan, die verantwoordelijk is voor de verkoop in Europa. Aangezien wij deel uitmaken van de internationale Brother-groep zijn wij verplicht om de milieurichtlijnen te respecteren die Japan voor alle ondernemingen heeft vastgelegd.

Volgens de Brother-groep zullen we onze inspanningen om het milieu te beschermen verder ontwikkelen en verbeteren, in het belang en ten goede van het gemeenschappelijke welzijn. Het beheer van het milieu is een wezenlijk onderdeel van onze zakelijke besluitvormingsprocessen en we werken voortdurend aan verbeteringen die tot de bescherming en het behoud van het milieu bijdragen.

Om de impact op het milieu verder te verminderen, heeft Brother Sewing Machines Europe GmbH het wereldwijde Brother milieubeheersysteem overgenomen, dat aan de norm ISO 14001 voldoet.

  • In het kader van deze normen zullen we enerzijds onze prestaties op het vlak van milieubescherming voortdurend evalueren en verbeteren en anderzijds het 5R-concept van Brother m.b.t. voortgezette milieuactiviteiten in zowel onze onderneming als in de samenwerking met onze handelspartners toepassen.
  • We zullen met de bevoegde wetgevende instanties samenwerken om onze algemene milieubeschermende prestaties te verbeteren.

Brother Sewing Machines Europe GmbH vervaardigt geen producten, maar neemt in toenemende mate deel aan de productontwikkeling en -specificatie. Zo zien we erop toe dat zowel de producten als de verpakkingsmaterialen weer gebruikt kunnen worden en dat de producten aan de respectieve milieuwetten en -standaarden voldoen. De handhaving van EU-wetten en -regels zal verder worden opgevolgd.

Overeenkomstig ISO 14001 gelden voor ons volgende bepalingen:

  • Het energieverbruik door technologische toepassingen en een bewuste omgang optimaliseren.
  • Het milieubewuste handelen van onze medewerkers bevorderen.

Onze vooruitgang regelmatig controleren.

Wij leggen ons erop toe onze milieu-activiteiten op een efficiënte manier uit te bouwen en onze medewerkers, externe ondernemingen en klanten hierbij te betrekken met als doel het milieubewustzijn duurzaam te bevorderen.